Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 lipca 2022 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dawidy Bankowe dla wyborów Sołtysa | Gmina Raszyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 lipca 2022 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dawidy Bankowe dla wyborów Sołtysa

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 29 lipca 2022 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dawidy Bankowe

dla wyborów Sołtysa

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Dawidy Bakowe, iż Zarządzeniem Nr 156/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Dawidy Bankowe zostało zwołane na dzień 23 sierpnia 2022r. na godzinę 18.00 Zebranie Wiejskie  w celu przeprowadzenia ww. wyborów.

Zebranie odbędzie się pod adresem: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ładach

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Zgłaszanie kandydatur na sołtysa.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa.
  6. Przeprowadzenie głosowania: stwierdzenie wyboru sołtysa