Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dawidy | Gmina Raszyn

Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dawidy

06.2021

Logo Mazowsze

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8.501 zł na zadanie dotyczące „Zakupu wyposażenia” w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dawidach.

Szacowany koszt całości zadania to 17.002 zł.

OSP w Dawidach zostanie doposażone w specjalistyczne węże hydrauliczne i zestaw aparatu powietrznego z butlą i maską, które będą służyły do akcji ratowniczych, szczególnie podczas interwencji na drogach, w czasie wypadków.

Termin realizacji do listopada 2021 roku