Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach | Gmina Raszyn

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach

06.2021

Logotypy Mazowsze MIAS

Dnia 30.06.2021 została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". na projekt, który będzie realizowany w sołectwie Łady.

Dofinansowanie 9.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego

Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 9.000,00 zł

Całość zadania 18.000,00 zł

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie istniejącego ogólnodostępnego terenu wokół stawu w miejscowości Łady. Altana o konstrukcji drewnianej i powierzchni około 30 – 35 m2 z podestem, ławkami, koszami i kwietnikami.

Zadanie planujemy wykonać do 30.09.2021 roku