Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2020 roku | Gmina Raszyn

Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2020 roku

10.2021

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2020 roku” w ramach zadania z zakresu ochrony ziemi w„Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Dotacja wynosi 9.672,96 zł i stanowi 40% planowanych kosztów zadania.

Z dofinansowania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych mogą korzystać mieszkańcy, za pośrednictwem gminy. Zainteresowani powinni złożyć stosowne dokumenty dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.raszyn.pl w zakładce informator – jak załatwić sprawę – ochrona środowiska i gospodarka komunalna – ochrona środowiska.

Nadzór merytoryczny nad zadaniem ma Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn.

Zadanie zostanie wykonane do 15 grudnia 2020 roku

Logo