Przebudowa ulicy Olszowej w miejscowości Rybie | Gmina Raszyn

Przebudowa ulicy Olszowej w miejscowości Rybie

04.2021

Flaga i Godło Polski

Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 1 539 946 złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn”.

Zakres robót branży drogowej:

  • nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
  • nawierzchnia utwardzonych poboczy jezdni z kostki betonowej,
  • nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej,

Zakres robót branży sanitarnej:

  • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych,
  • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

Zakres robót branży telekomunikacyjnej:

  • budowa kanału technologicznego

Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy: 15.09.2021 r.

Koszt całej inwestycji: 1 843 770,00 zł brutto.

Logo RFIL