Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ulicy Wierzbowej w miejscowości Słomin gm. Raszyn | Gmina Raszyn

Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ulicy Wierzbowej w miejscowości Słomin gm. Raszyn

12.2020

Logo Funduszu Dróg Zamorządowych

Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 779 951,93 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ulicy Wierzbowej w miejscowości Słomin gm. Raszyn”.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 310610W ul. Wierzbowej zlokalizowanej w miejscowości Słomin w gm. Raszyn na odcinku 648,14 mb. Niniejszy wniosek obejmuje jeden odcinek przebudowywanej drogi. Aktualnie droga posiada jezdnia o nawierzchni bitumicznej i posiada zmienną szerokość wahającą się od 5,30 do 3,30 Droga przewidziana do realizacji krzyżuje się z Al. Krakowską i ulicami: Muchomora, Księżnej Czetwertyńskiej, Maślaka, Polanki, Sarenki, 6-go Sierpnia. W rejonie rozbudowywanej ulicy występuje uzbrojenie terenu obejmujące: napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, gazociąg.

Koszt całej inwestycji: 1 199 926,05 zł brutto.