Projekt „Pod biało-czerwoną” | Gmina Raszyn

Projekt „Pod biało-czerwoną”

09.2022

całkowity koszt projektu: 3 896,64 zł
dofinansowanie: 3 896,64 zł
organizator: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
jednostka dofinansowująca: Wojewoda Mazowiecki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w celu uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej ogłosiła projekt pn. „Pod Biało-czerwoną”. Projekt miał w swoich założeniach integrować lokalną i ponadlokalną społeczność w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Pierwsze działania w tym projekcie gminy Raszyn, a szczególnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, rozpoczęły się już pod koniec 2020 r.. Szkoła rozpropagowała ideę, zachęcała do oddawania głosów poparcia. To dzięki głosom mieszkańców gminy Raszyn, przeszliśmy do drugiego etapu konkursowego, gdyż warunkiem realizacji projektu w danej gminie było zebranie wymaganej liczby głosów poparcia. Kolejny etap zakładał zakup masztów i flag biało-czerwonych oraz ich instalacji.
Po podpisaniu w dniu 28 lipca 2022 r. umowy między gminą Raszyn a Wojewodą Mazowieckim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, maszt wraz z flagą został zainstalowany w ZSP w Ładach, a pierwsze wciągnięcie flagi na maszt nastąpiło podczas uroczystości poświęconej pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (30 września 2022 r.). W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową i posadzono Katyński Dąb Pamięci dla uhonorowania posterunkowego Policji Państwowej w Raszynie Feliksa Tołysza, zamordowanego przez NKWD w 1940 r.