Projekt dotyczący Kontroli popiołu z palenisk na terenie Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Projekt dotyczący Kontroli popiołu z palenisk na terenie Gminy Raszyn

08.2021

Logo MIWOPiM

30 czerwca br. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim na kolejne zadanie dotyczące ochrony powietrza. Gminie Raszyn przyznano dofinansowanie w wysokości 19.335 zł, co stanowi 50% kosztów, na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zrealizuje do listopada 2021 roku zadanie polegające na „Pobieraniu, analizie i opracowaniu wyników próbek popiołu z palenisk w celu potwierdzenia bądź wykluczenia podejrzenia spalania odpadów ze wskazanych posesji na terenie gminy Raszyn

Systematycznie wdrażamy różne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska naturalnego, poprawie jakości powietrza, a tym samym poprawie jakości zdrowia mieszkańców. Projekt, który uzyskał dotację, to działania, które mają na celu pomoc w likwidacji źródeł niskiej emisji (szczególnie pieców węglowych, tzw. kopciuchów) odpowiedzialnych za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie gminy.

Zadanie zostanie zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

Termin wykonania – listopad 2021 r.