Laboratoria przyszłości | Gmina Raszyn

Laboratoria przyszłości

12.2022
Plakat: Laboratoria przyszłości

Program Laboratoria Przyszłości to największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Program jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Raszyńskie szkoły podstawowe otrzymały środki w wysokości 604 200 zł.

Dofinansowanie całkowite: 604 200 zł

Wkład własny:  0 zł
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie      339 600 zł

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach   150 600 zł

Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie    114 000 zł

Program Laboratoria Przyszłości został ogłoszony w 2021 roku i przewidywał rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 już z nowym wyposażeniem. Przekazane środki przeznaczone były na zakup nowoczesnych narządzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Na wsparcie ponad 14 000 szkół, rząd przeznaczył ponad 1 miliard złotych, w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych. Średnio na jednego ucznia przypadło co najmniej 300 zł.

Szkoły podstawowe w gminie Raszyn zakupiły z grantu m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt nagłaśniający, miksery, konsole, aparaty fotograficzne, laptopy; maszyny do szycia, nici i meble do wyposażenia pracowni krawieckiej; wiertarki, szlifierki, imadła, piły, suwmiarki, pilniki i tarniki – do pracowni technicznej. Ze sprzętu korzystają nie tylko podczas obowiązkowych zajęć, ale także chętnie podczas lekcji dodatkowych.

Plakat: Laboratoria przyszłości