Doposażenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Słomin | Gmina Raszyn

Doposażenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Słomin

06.2021

Logotypy Mazowsze MIAS

Dnia 30.06.2021 została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". na projekt, który będzie realizowany w sołectwie Słomin.

Dofinansowanie 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 10.189,31 zł

Całość zadania 20.189,31 zł

Przedmiotem zadania jest zakup trampoliny dla dzieci i młodzieży oraz wprowadzone zostaną elementy zwiększające bezpieczeństwo bawiących się na placu dzieci i młodzieży poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Trampolina ziemna o całkowitym wymiarze około 1,5 x 1,5 m. Nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR z wierzchnią warstwą EPDM, włącznie z podbudową, o powierzchni około 25 – 30 m2.

Zadanie planujemy wykonać do 30.09.2021 roku