Żłobek nr 1 w Raszynie – etap 2 | Gmina Raszyn

Żłobek nr 1 w Raszynie – etap 2

11.2021
Wizualizacja żłobka

W dniu 22.11.2021r. Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 241 800,05 zł z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”.

Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn.: „Żłobek nr 1 w Raszynie”.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 70 osobom z obszaru ZIT WOF z gminy Raszyn poprzez utworzenie 70 miejsc w Żłobku w Raszynie do 31.12.2023 r i objęcie
opieką 70 dzieci (35 dziewczynek, 35 chłopców) w wieku do 3 lat w okresie 01.01.2023 r - 31.12.2023r. (12 m-cy) oraz okres przygotowawczy przez 6 mcy.
Cele szczegółowe:

  1. Utworzenie Żłobka w Raszynie.
  2. Bieżące funkcjonowanie Żłobka w Raszynie.

Sale żłobka zostaną wyposaż. w sprzęt i pomoce dydaktyczne, służące do prawidłowej opieki nad dziećmi, zostanie zatrudniona kadra z kompetencjami do opieki.
Żłobek będzie funkcjonował w godz. 7.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Wszystkie te działania przyczyniają się do wsparcia 70 os. poprzez umożliwienie podjęcia pracy, zapewniając opiekę na dziećmi w sposób profesjonalny oraz zaplanowany w taki sposób, aby rodzic mógł skorzystać ze wsparcia w projekcie.

Logotypy