Porozumienie na wspófinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszy Termomodernizacji i Remontów | Gmina Raszyn

Porozumienie na wspófinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszy Termomodernizacji i Remontów

12.2021
Logo NFOŚiGW

W dniu 17.12.2021 r. Gmina Raszyn zawarła porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wspófinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszy Termomodernizacji i Remontów.

Na realizację przedsięwzięcia strony przeznaczyły łączną kwotę 972.130,00 zł. na przedmiotową kwotę składają się środki pochodzące za Funduszy stanowiące 70% kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia tj. 680.491,00 zł oraz środki Gminy Raszyn stanowiące 30% kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia w kwocie 291.639,00 zł.  W ramach przedmiotowego porozumienia  gmina zobowiązała się do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, co odpowiada 0,81% łącznej liczny budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy na podstawie aktualnych danych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Celem projektu STOP SMOG jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych,  finansowanych na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków; polegających na wymianie urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne, a także zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze.

Logo NFOŚiGW