Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap drugi | Gmina Raszyn

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap drugi

08.2020
Mapka

belka Fundusze Europejskie i Mazowsze

W wyniku pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie na przeprowadzenie działań niskoemisyjnych w ramach  Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne” w sierpniu 2020 Gmina Raszyn  podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego

  • wartość całkowita projektu – 1.082.621,40 zł
  • kwota dofinansowania – 631.243,50

W ramach zakresu rzeczowego wskazanego w projekcie oraz zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Raszyn w latach 2021 - 2022 - wymieni 18 urządzeń grzewczych tzw. „kopciuchów” na urządzenie proekologiczne. W gospodarstwach domowych na terenie Gminy Raszyn zamontowanych zostanie:

  • 2 pompy ciepła,
  • 1 kocioł na biomasę (pellet)
  • 15 kotły gazowe

Ponadto w ramach projektu zainstalowanych zostanie w gospodarstwach domowych 5 instalacji  fotowoltaicznych o mocy 5kW do 6 kW każda, oraz instalacja kolektorów słonecznych.
Dodatkowo przeprowadzona zostanie termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych.
Na chwile obecną trwają prace termomodernizacyjne dwóch budynków. Wykonawca instalacji fotowoltaicznych planuje zakończenie prac w pierwszej połowie listopada. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż urządzeń grzewczych. Umowa o dofinansowanie przewiduje zakończenie projektu na koniec czerwca 2022 r.

Mapa planowanych inwestycji

 

Informacja dla mieszkańca

I N F O R M A C J A

W związku z realizacją projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych Źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Pod działanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, Gmina Raszyn prowadzi uzupełniający nabór dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wymianę urządzeń grzewczych (tzw. kopciuchów).

Osoby, które będą chciały uzyskać dofinansowanie proszone są o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy Raszyn na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: rp@raszyn.pl wypełnionej ankiety w terminie do dnia 30.07.2021 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dla ankiet spełniających kryteria dofinansowania liczy się kolejność zgłoszeń.

29 czerwca 2021 roku