Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn | Gmina Raszyn

Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn

09.2021
Dobry start dla przedszkolaka

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie otrzymało dofinansowanie w wysokości 254.158zł (80% kosztów całości zadania) w ramach dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków” obejmuje wsparciem 90 dzieci oraz 16 nauczycieli. Od 01 IX 2021 do 28 II 2023 będą prowadzone dodatkowe ciekawe i innowacyjne zajęcia:

  1. Metoda Dobrego Startu,
  2. Trening Umiejętności Społecznych,
  3. Zajęcia metodą Snoezelen,
  4. Zajęcia eliminujące wady postawy i wzmacniające mięśnie posturalne,
  5. Zajęcia komunikacja alternatywna i wspomagająca.

Jednocześnie w ramach realizacji oferty edukacyjnej i specjalistycznej dzieci z niepełnosprawnością będą brać udział w dodatkowych zajęciach z pedagogiem specjalnym.

Nauczyciele będą mogli doskonalić umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na szkoleniach i studiach podyplomowych.

Przedszkole zostanie także doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do zajęć.

Logotypy projeku