Zgłaszanie | Gmina Raszyn

Zgłaszanie

Organami uprawnionymi do reagowania na spalanie odpadów w domowych palenisku na terenie gminy są zarówno Policja jaki i Urząd Gminy.

Sprawę do Policji najlepiej zgłaszać przez dzielnicowych odpowiedzialnych za poszczególne rejony. Wykaz ulic nadzorowanych przez poszczególnych dzielnicowych wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie Komisariatu Policji w Raszynie:
http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/78788,Komisariat-Policji-w-Raszynie.html

Sprawę spalania odpadów można również zgłaszać do Urzędu Gminy Raszyn - telefonicznie w godzinach jego pracy (poniedziałek 8-18, wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14) lub na adres poczty elektronicznej urzędu.

Telefony do Urzędu Gminy Raszyn:
22 701 77 77 - Kancelaria
22 701 79 12 - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
22 701 79 10 - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Adresy poczty elektronicznej Urzędu Gminy Raszyn:
ratusz@raszyn.pl - Kancelaria
osgk@raszyn.pl - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej