Nowy Program Ochrony Powietrza | Gmina Raszyn

Nowy Program Ochrony Powietrza

 16 września 2020

NOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Sejmik Województwa Mazowieckiego przegłosował 8 września 2020 r. nowy Program Ochrony Powietrza, który m.in. zakazuje używania kominków podczas smogowych dni. Mazowsze jako pierwsze województwo w Polsce wprowadza zakaz w dni smogowe, czyli wtedy, gdy zanieczyszczenie pyłem przekroczy wartość dopuszczalną – 50 ug/m3 (mikrogramów na metr sześcienny).

Zakaz będzie obowiązywał po ogłoszeniu informacji przekazanej przez głównego inspektora ochrony środowiska o ryzyku przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych, za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Z badania jakości powietrza wynika, że nie tylko spalanie węgla może być przyczyną silnego zanieczyszczenia powietrza.Dym ze spalania drewna zawiera duże ilości pyłów zawieszonych i również rakotwórczy węglowodór –benzo(a)piren. Nowa regulacja nie zakazuje palenia w kominku w dniach, kiedy jakość powietrza jest lepsza oraz jeżeli kominek jest jedynym źródłem ciepła w domu.

Nowy POP dla Mazowsza zakłada także inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści, a także szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Wszystkie mazowieckie gminy mają czas do końca 2021 roku na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Mają również wyznaczoną liczbę kotłów do wymiany co roku oraz obowiązek reakcji na zgłoszoną interwencję dotyczącą paleniska w 12 godzin. Użytkownicy kotłów, które nie są zgodne z nowym prawem, mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.