Zimowisko dla dzieci rolników | Gmina Raszyn

Zimowisko dla dzieci rolników

plakat

Związek Młodzieży Wiejskiej (Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa) organizuje zimowisko dla dzieci w wieku 10 - 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Termin: 12-18.02.2023 r.
Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi” Zakopane, Olcza, ul. Rybkówka 1g 34-500 Zakopane 
Koszt: 700 zł 
Wyjazd z Warszawy
Szczegóły i zapisy: Koordynator - Martyna Bobowska 
Kontakt: Tel. 500 562 657, Mail - zmwmazowsze@gmail.com 
Kontakt z organizatorem: Związek Młodzieży Wiejskiej, Mail - zkzmw@zmw.pl
 

30.01.2023
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 139/2023
27.01.2023
Komunikat
TURNUSY W bieżącym roku ferie zimowe w Gminie Raszyn organizują następujące placówki:…
27.01.2023
Komunikat
W dniu 25.01.2023 r. rozpoczęte zostały prace związane z przebudową ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn. Planujemy, że roboty…