Raszyńskie Centrum Pomocy Ukrainie | Gmina Raszyn

Raszyńskie Centrum Pomocy Ukrainie

Grafika Polska - Ukraina

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Rada i Wójt Gminy wraz z jednostkami podległymi podejmują działania mające na celu koordynację zadań jakie stanęły przed samorządem w związku z sytuacją na Ukrainie oraz przewidywaną falą uchodźców.

Najważniejsze ustalania:

 1. Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
  osoba koordynująca tel. 885 111 591 w godzinach pracy Ośrodka
  poniedziałek 8:00-18:00, wtorek, środka, czwartek w godz. 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 14:00
  więcej informacji: gops@raszyn.pl
  / strona internetowa: www.gops.raszyn.pl
 2. Punkt Bazy Noclegowej na terenie Gminy Raszyn
  osoba koordynująca tel.797 009 972 w godzinach 8:00 - 18:00
 3. Punkt zbiórki darów działa przy Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
  osoba koordynująca tel.22 720 19 08 w godzinach 12:00-18:00
 4. Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn:
  • Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
  • SZPZLO Warszawa - Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
 5. Szkoły przyjmują dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem. Dla dzieci nie mówiących po polsku są utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostosowany będzie do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
  • Szkoła Podstawowa w Raszynie - Raszyn, ul. Szkolna 2
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach - Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
  • Szkoła Podstawowa w Sękocinie - Słomin, ul. Wierzbowa 5
 6. W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Wszelkie inne sprawy prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej: pomocukr@raszyn.pl

Informujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polską po 24 lutego 2022 roku.

17.05.2022
Koncert
Centrum Kultury Raszyn zaprasza 22 maja o godz. 19.00 na kolejny koncert w ramach „Raszyńskiego Salonu Muzycznego – „Wokół muzyki…
10.05.2022
Komunikat
Od 10 maja do 31 maja 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy…
16.03.2022
Komunikat
Świadczenie pieniężne 40 zł, jednorazowe 300 zł dla obywatela Ukrainy, wychowawcze 500+ i nadanie numeru PESEL