Przypominamy o płatnościach | Gmina Raszyn

Przypominamy o płatnościach

Przypominamy o płatnościach

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż 15 marca 2023 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
Podatek płatny u sołtysa, na poczcie lub na konto Banku Spółdzielczego w Raszynie nr 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.
W tytule przelewu prosimy podać numer decyzji.
Istnieje również możliwość uregulowania należności w kasie Urzędu Gminy Raszyn (płatności przyjmowane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej, np. płatność kartą).
Zachęcamy do weryfikacji. czy podatek został uregulowany lub czy decyzja podatkowa została przez Państwa fizycznie odebrana.
Zapraszamy do kierowania zapytań:
•    e-mailem na adres: podatki@raszyn.pl
•    telefonicznie  (22) 701 77 93, (22) 701 77 94.

Ważne!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami. Koszt upomnienia to 16,00 zł.

23.03.2023
Komunikat
Informujemy, że od 01.04.2023r. ulegnie zmianie harmonogram odbioru odpadów dla rejonu 7 dotyczący Al. Krakowskiej w miejscowości…
22.03.2023
Komunikat
Gmina Raszyn zachęca do skorzystania z dofinansowania do sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich (psów i kotów) w…
21.03.2023
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 141/2023