tramadol rx buy carisoprodol buy xanax phentermine prescription modafinil no prescription xanax no prescription tramadol prescription provigil buy phentermine online buy tramadol online xanax prescription phentermine prescription

Prawa jazdy

Prawa jazdy

Godziny Przyjęć Interesantów:

Poniedziałek 8.00- 18.00

Wtorek 8.00- 16.00

Środa Dzień wewnętrzny

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 8.00-14.00

WYDAWANIE PRAW JAZDY

1. Nowe prawo jazdy:

- dokumenty z ośrodka egzaminacyjnego przesłane bezpośrednio do Wydziału Komunikacji przez ww. ośrodek,

- okazanie dokumentu tożsamości z adresem zamieszkania i PESEL,

- opłata 84.50 zł.

Po zdanym egzaminie należy zgłosić się do Wydz.Komunikacji z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem oraz poświadczenie adresu zamieszkania).

2. a)Wtórnik prawa jazdy z powodu utraty oraz zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność:

- wniosek o wydanie wtórnika,

- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL,

- opłata 84 zł.

b)Wymiana prawa jazdy:

- wniosek,

- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- kserokopia prawa jazdy z obu stron,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL

- opłata 84,50 zł

3. Wtórnik prawa jazdy z powodu zmiany danych:

a) zmiana danych osobowych ( adresu, nazwiska, imienia)

- wniosek,

- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- kserokopia prawa jazdy z obu stron,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL ( z potwierdzeniem dokonanych zmian),

- opłata 84 zł,

b) zmiana ważności:

- wniosek,

- Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- kserokopia prawa jazdy z obu stron,

- zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL,

- opłata 84 zł,

4.Potwierdzenie kwalifikacji (dotyczy kierowców zawodowych)

-kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej

- kopia orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

-kserokopia prawa jazdy

-wyraźna fotografia o wymiarach 3,5cmx4,5cm

-opłata 84zł

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy:

- wniosek,

- dowód tożsamości,

- opłata skarbowa za 10 zł.Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres powyżej 12 miesięcy:

- należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji z dokumentem tożsamości i pobrać (za opłatą 17,00 zł) zaświadczenie na egzamin sprawdzający kwalifikacje.Prawa jazdy międzynarodowe:

Uwaga: Może być wydane przez Starostę, w miejscu zamieszkania

- podanie,

- kserokopia prawa jazdy krajowego,

- wyraźna fotografia 2x o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzdokument tożsamości z adresem i nr PESEL,

- opłata 30  zł


Numery kont:

Starostwo Powiatowe 05-800 Pruszków ul.Drzymały 30:

42 1240 5918 1111 0000 4908 0878

Opłaty uiszczane za: (wydanie prawa jazdy wymiana, wtórnik prawa jazdy, prawo jazdy międzynarodowe)

Urząd Miejski w Pruszkowie BPH o/w Pruszkowie:

39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

Wpłaty uiszczane tytułem: opłaty skarbowej (za zaświadczenia: egzamin kontrolny ,zaświadczenie potwierdzające dane z akt kierowcy ,za zwrot zatrzymanego prawa jazdy)

Druki do Pobrania

Wnioski o wydanie/wymianę muszą być oryginalne, pobrane z wydziału komunikacji.

-Wniosek o wydanie zaświadczenia na egzamin kontrolny

-Podanie o przesłanie dokumentów na ponowny egzamin

-Oświadczenie o utracie/kradzieży prawa jazdy