http://www.canadianpharmacyfirst.com/ Better to get generic ambien or this try buy provigil but dont forget to try http://www.xanaxbars.net/ I recommend this one buying at canadian pharmacy you may also try canadian pharmacy but my see here buy zolpidem I always forget for http://www.canadianpharmacyreviews.org/ also recommendation is http://www.bestcanadapills.net/ and dont one ambien online also you can you should try this canadian pharmacy really works. canadian pharmacy canadian pharmacy

Prawa jazdy

Prawa jazdy

Godziny Przyjęć Interesantów:

Poniedziałek 8.00- 18.00

Wtorek 8.00- 16.00

Środa Dzień wewnętrzny

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 8.00-14.00

WYDAWANIE PRAW JAZDY

1. Nowe prawo jazdy:

- dokumenty z ośrodka egzaminacyjnego przesłane bezpośrednio do Wydziału Komunikacji przez ww. ośrodek,

- okazanie dokumentu tożsamości z adresem zamieszkania i PESEL,

- opłata 84.50 zł.

Po zdanym egzaminie należy zgłosić się do Wydz.Komunikacji z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem oraz poświadczenie adresu zamieszkania).

2. a)Wtórnik prawa jazdy z powodu utraty oraz zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność:

- wniosek o wydanie wtórnika,

- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL,

- opłata 84 zł.

b)Wymiana prawa jazdy:

- wniosek,

- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- kserokopia prawa jazdy z obu stron,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL

- opłata 84,50 zł

3. Wtórnik prawa jazdy z powodu zmiany danych:

a) zmiana danych osobowych ( adresu, nazwiska, imienia)

- wniosek,

- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- kserokopia prawa jazdy z obu stron,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL ( z potwierdzeniem dokonanych zmian),

- opłata 84 zł,

b) zmiana ważności:

- wniosek,

- Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- kserokopia prawa jazdy z obu stron,

- zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców,

- dokument tożsamości z adresem i nr PESEL,

- opłata 84 zł,

4.Potwierdzenie kwalifikacji (dotyczy kierowców zawodowych)

-kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej

- kopia orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

-kserokopia prawa jazdy

-wyraźna fotografia o wymiarach 3,5cmx4,5cm

-opłata 84zł

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy:

- wniosek,

- dowód tożsamości,

- opłata skarbowa za 10 zł.Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres powyżej 12 miesięcy:

- należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji z dokumentem tożsamości i pobrać (za opłatą 17,00 zł) zaświadczenie na egzamin sprawdzający kwalifikacje.Prawa jazdy międzynarodowe:

Uwaga: Może być wydane przez Starostę, w miejscu zamieszkania

- podanie,

- kserokopia prawa jazdy krajowego,

- wyraźna fotografia 2x o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzdokument tożsamości z adresem i nr PESEL,

- opłata 30  zł


Numery kont:

Starostwo Powiatowe 05-800 Pruszków ul.Drzymały 30:

42 1240 5918 1111 0000 4908 0878

Opłaty uiszczane za: (wydanie prawa jazdy wymiana, wtórnik prawa jazdy, prawo jazdy międzynarodowe)

Urząd Miejski w Pruszkowie BPH o/w Pruszkowie:

39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

Wpłaty uiszczane tytułem: opłaty skarbowej (za zaświadczenia: egzamin kontrolny ,zaświadczenie potwierdzające dane z akt kierowcy ,za zwrot zatrzymanego prawa jazdy)

Druki do Pobrania

Wnioski o wydanie/wymianę muszą być oryginalne, pobrane z wydziału komunikacji.

-Wniosek o wydanie zaświadczenia na egzamin kontrolny

-Podanie o przesłanie dokumentów na ponowny egzamin

-Oświadczenie o utracie/kradzieży prawa jazdy