http://www.canadianpharmacyfirst.com/ Better to get generic ambien or this try buy provigil but dont forget to try http://www.xanaxbars.net/ I recommend this one buying at canadian pharmacy you may also try canadian pharmacy but my see here buy zolpidem I always forget for http://www.canadianpharmacyreviews.org/ also recommendation is http://www.bestcanadapills.net/ and dont one ambien online also you can you should try this canadian pharmacy really works. canadian pharmacy canadian pharmacy

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Raszyn

Porządek obrad LIX  Sesji Rady Gminy
w dniu 25 września 2014 roku, godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Raszyn.
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w kompleksie budynków określanych nazwą „Austeria” w Raszynie przy Al. Karkowskiej Nr 1 na rzecz dotychczasowych najemców.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia sposobu postępowania przez Gminę Raszyn z porzuconymi na terenie gminy wrakami.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/434/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III.
 9. Uchwała w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Uchwała w sprawie nadania Centrum Kultury w Raszynie imienia Jana Pawła II.
 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2014.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
 14. Uchwała w sprawie skargi Pana Krzysztofa Marczyka na działanie Wójta Gminy Raszyn.
 15. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat skargi na działanie Wójta Gminy Raszyn złożonej przez Panią Alinę Adach w dniu 4 sierpnia 2014 r.
 16. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 20. Zamknięcie obrad.

Do pobrania materiały na sesję